Betonhome

60×120 · 60×60 · 30×90

  • 60 x 120 cm23,62″ x 47,24″
  • 60 x 60 cm23,62″ x 23,62″
  • 30 x 90 cm11,81″ x 35,43″

Betonhome · 60 x 120 cm / 23,62″ x 47,24″

Betonhome PearlP6012L

Betonhome GreyP6012L

MODELO COLOR DESLIZAMIENTO MOHS CLASE (PEI) ETAPA ABRASION
BETONHOME Pearl 1 5 4 2100
Grey 1 5 2 600